Jaunių komisijos ir LTF vadovo susitikimas jaunimo klausimais

Dalinamės informacija iš Jaunių komisijos susitikimo su LTF prezidentu ir generaliniu sekretoriumi, aptariamais klausimais ir susiduriama problematika jaunimo amžiaus grupėse. Susitikimo tikslas - aptarti didžiausias kylančias tinklinio sporto šakos vystymo problemas įvairaus amžiaus vaikų - jaunimo grupėse, pasidalinti esama patirtimi, išgirsti pasiūlymus identifikuotoms problemoms spręsti ir aptarti einamuosius klausimus. 

Susitikimo metu buvo svarstyti klausimai, susiję su tinklinio sporto šakos vystymo perspektyvomis įvairaus amžiaus grupių vaikų - jaunimo grupėse, tinklininkų rengimo sporto mokyklose problematika, vykdomo Lietuvos sporto mokyklų ir klubų bei Baltijos sporto mokyklų čempionato problematika ir kitais aktualiais klausimais. 

Su susitikimo protokolu ir aptartais klausimais galima susipažinti čia: https://goo.gl/hBE4Dn

Taip pat Jaunių komisija buvo informuota, kad buvo galutinai suderintas ir Kūno kultūros ir sporto departamento įsakymu patvirtintas sportinio ugdymo organizavimo rekomendacijų tinklinio sporto šakai pakeitimas. Lietuvos Kūno kultūros ir sporto departamentui buvo pateiktos Lietuvos tinklinio federacijos ir sporto mokyklų rekomendacijos dėl sportinio ugdymo organizavimo rekomendacijų pakeitimo. Aukščiau minimu KKSD įsakymu buvo ne tik patikslintas Įsakymo “Dėl sportinio ugdymo organizavimo rekomendacijų tvirtinimo” priedas “Tinklinis”, tačiau buvo papildyta nauja - “Paplūdimio tinklinio sporto šakos sportininkų meistriškumo pakopų rodikliai pagal užimtą vietą varžybose” lentele. 

Su 2019 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. V-23 “Dėl Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Generalinio direktoriaus 2014 m. gegužės 23 d. įsakymo Nr. V-219 “Dėl sportinio ugdymo organizavimo rekomendacijų tvirtinimo” pakeitimo” galima susipažinti čia: https://goo.gl/uh6zz6