VK posėdis: patvirtinta Ataskaitinės konferencijos data

LTF įvyko eilinis Vykdomojo komiteto posėdis, kurio metu buvo patvirtintos LTF 2018 m. veiklos ir biudžeto ataskaitos, 2019 m. LTF biudžeto plano projektas, kuris bus teikiamas tvirtinti Ataskaitinėje konferencijoje, taip pat buvo nustatyta Ataskaitinės konferencijos data ir patvirtinti paplūdimio tinklinio suaugusiųjų rinktinių sudarymo tvarka ir finansaivmo prinicpai. 

Ataskaitinė konferencija 

LTF kasmetinė ataskaitinė konferencija vyks balandžio 19 d. 18:00 val. Vilniuje. 

 

Patvirtinti paplūdimio tinklinio suaugusiųjų amžiaus grupės rinktinių sudarymo ir atstovavimo rinktinei prinicipai ir  finansavimo tvarka 

Atsižvelgus į Kūno kultūros ir sporto departamento patvirtintą valstybės sporto didelio meistriškumo sporto programų finansavimo valstybės biudžeto lėšomis specialiųjų kriterijų aprašą, sporto šakų finansavimo tvarką ir Lietuvos Tautinio olimpinio komiteto sporto šakų finansavimo skyrimo tvarką, buvo parengti ir patvirtinti paplūdimio tinklinio suaugusiųjų rinktinių formavimo kreiterijai. Pagal šiuos kriterijus sportininkinkai, pretenduojantys į valstybės ir LTOK finansavimą, skirstomi į Olimpinės rinktinės kandidatus ir Lietuvos paplūdimio tinklinio suaugusiųjų rinktinę. Šiame dokumente nustatoma, kas yra laikoma Olimpinės rinktinės kandidatais ir Lietuvos suaugusiųjų paplūdimio tinklinio rinktine, taip pat nustatoma šių sportininkų finansavimo ir atsiskaitymo už gautą finansavimą tvarka.  

Su Vykdomojo komiteto nutarimu ir galima susipažinti čia: http://www.ltf.lt/images/pdf/LTF_VK_nutarimas_92.pdf

Nutarimo priedus galima rasti čia: 2018 m. veiklos ataskaita  Paplūdimio tinklinio suaugusiųjų amžiaus grupės rinktinių sudarymo ir atstovavimo rinktinei principai ir finansavimo tvarka.