Pasiruošimas LTF ataskaitinei Konferencijai ir Lietuvos rinktinių registracija į Europos ir pasaulio čempionatus

Šiek tiek informacijos apie tai, kuo gyvename pastaruoju laikotarpiu, kokius klausimus sprendžiame, neskaitant pasiruošimo TOP SPORT Lietuvos vyrų ir moterų tinklinio čempionato finalams.

 Atrankos į Lietuvos U-18, U-20, U-21 ir U-22 amžiaus grupių paplūdimio tinklinio rinktines dalyvauti Europos ir pasaulio čempionatuose

Europos tinklinio konfederacijai (toliau - CEV) paskelbus U-18, U-20, U-21 ir U-22 amžiaus grupių registracijas į Europos ir pasaulio paplūdimio tinklinio čempionatus, buvo priimtas sprendimas į šiuos čempionatus registruoti po dvi abiejų lyčių rinktines, vadovaujantis 2017 m. spalio mėn. 16 d. LTF VK patvirtintų paplūdimio tinklinio visų amžiaus grupių (išskyrus suaugusiųjų) rinktinių, dalyvaujančių FIVB, CEV, EEVZA oficialiose varžybose, sudarymo ir atstovavimo rinktinei principų atrankos ir dalyvavimo nuostatomis. 

Posėdžio metu buvo priimtas sprendimas vykdyti atrankas dėl patekimo į visų amžiaus grupių rinktines. 

Atranka į Lietuvos U-18 amžiaus grupės paplūdimio tinklinio rinktinės kandidatus bus vykdoma š.m. gegužės mėn. 7 d. Vilniuje. Visa detali informacija apie atranką bus paskelbta iki š.m. balandžio mėn. 30 d. 

Dėl atrankų į Lietuvos U-20, U-21, U-22 paplūdimio tinklinio rinktinės kandidatų sąrašus informacija bus paskelbta ne vėliau kaip iki š.m. gegužės mėn. 08 d.

 

Dėl Lietuvos jaunių U-18 (vaikinai) ir U-17 (merginos) salėstinklinio rinktinių registravimo dalyvauti 2020 m. Europos salės tinklinio čempionate

Gavus informaciją CEV, kad 2019 m. vyks atranka į 2020 m. Europos U-17 merginų ir U-18 vaikinų tinklinio čempionatą, LTF VK priėmė sprendimą registruoti Lietuvos jaunimo vaikinų ir merginų komandas į Europos čempionatą, kuris vyks zoninėje asociacijoje tokia pačia tvarka, kaip buvo vykdoma atranka 2018 m. U-16 mergačių ir U-17 berniukų amžiaus grupėse. 

Jaunių tinklinio rinktinės bus registruojamos dalyvauti 2020 m. Europos salės tinklinio čempionate, dalyvavimą finansuojant solidarumo principu. Priimtas sprendimas, kad rinktinėms (-ei) 2020 m. Europos U-18V/U-17M salės tinklinio čempionate užėmus 1 – 16 vietas, rinktinių išlaidos bus pilnai finansuojamos iš LTF lėšų. Jaunių rinktinės bus sudaromos vadovaujantis tvarka, nustatyta 2018 m. lapkričio mėn. 30 d. LTF VK patvirtintais salės tinklinio visų amžiaus grupių (išskyrus suaugusiųjų) rinktinių, dalyvaujančių Europos ir Pasaulio čempionatuose, sudarymo ir atstovavimo rinktinei principais. Vadovaujantis nustatyta tvarka, rinktinių vyriausiųjų trenerių atrankai bus skelbiamas konkursas. 

Svarstomos galimybės Lietuvoje vykdyti EEVZA U-18 uždarų patalpų paplūdimio tinklinio čempionatą

Rytų Europos tinklinio zoninė asociacija (toliau - EEVZA), kovo 30-31 d. vykusios Generalinės asamblėjos metu, įvertino Lietuvos patirtį vykdant Lietuvos uždarų patalpų paplūdimio tinklinio čempionatą ir pateikė LTF pasiūlymą organizuoti EEVZA U-18 amžiaus grupės uždarų patalpų paplūdimio tinklinio čempionatą Lietuvoje. LTF VK posėdžio metu buvo svarstomos galimybės organizuoti čempionatą š.m. gruodžio mėn. 6 – 8 dienomis. Čempionato laikas ir organizaciniai klausimai bus derinami su EEVZA atsakingais asmenims ir priimatas galutinis sprendimas. 

Lietuvai pateiktas kvietimas organizuoti2020 m.EEVZA vyrų ir moterų sniego tinklinio turą Lietuvoje

Generalinės asamblėjos metu taip pat buvo įvertintas š.m. sausio mėn. įvykęs sėkmingas bendradarbiavimas su Lietuvos Tautiniu Olimpiniu komitetu (toliau - LTOK), vystant sniego tinklinio sporto šaką LTOK žiemos olimpinio festivalio metu Druskininkuose. Šis renginys buvo pastebėtas ir įvertintas Rytų Europos tinklinio zoninės asociacijos vadovų ir Lietuva gavo kvietimą organizuoti 2020 m. EEVZA vyrų ir moterų sniego tinklinio turą Lietuvoje. 

LTF VK buvo priimtas sprendimas kreiptis į LTOK dėl bendradarbiavimo, vykdant 2020 m. EEVZA vyrų ir moterų sniego tinklinio turą LTOK žiemos olimpinio festivalio metu Druskininkuose, ir gavus LTOK sutikimą dėl bendradarbiavimo 2020 m. Lietuvoje bus vykdomas EEVZA vyrų ir moterų sniego tinklinio turas LTOK Žiemos olimpinio festivalio metu Druskininkuose.

 

LTF VK posėdžio nutarimą galima rasti:http://www.ltf.lt/images/pdf/LTF_VK_nutarimas_95_2.pdf

 

Patvirtinta ataskaitinės Konferencijos data ir siūloma darbotvarkė

Taip pat, praėjusią savaitę buvo sprendžiami ir LTF ataskaitinės Konferencijos klausimai. Visiems LTF nariams buvo išsiųsta 2019-04-19 dieną patvirtintos Konferencijos darbotvarkė ir Konferencijos medžiaga susipažinti, buvo gautos nepriklausomo auditoriaus išvados dėl LTF 2018 m. finansinės ataskaitos.

Vienas iš darbotvarkėje numatytų svarstyti klausimų - nauja LTF įstatų redakcija, kuri yra parengta atsižvelgus į tai, kad galiojantys LTF įstatai nebeatitinka šiuo metu galiojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų, apibrėžiančių federacijų veiklą ir kuriais savo veikloje vadovaujasi sporto federacijos (Asociacijos įstatymo, Lietuvos sporto įstatymo), neatitinka FIVB nustatytos veiklos ir tinklinio sporto šakos vystymo strategijos, taip pat galioja daug pasenusių, nebeaktualių punktų ir šiandienos aktualijų neatitinkančių situacijų. 

Naujoje įstatų redakcijoje įneštos korekcijos, vadovaujantis FIVB, Kūno kultūros ir sporto departamento, Lietuvos mokslo, švietimo ir sporto ministerijos reikalavimais, Lietuvos sporto įstatymo ir Asociacijų įstatymo reikalavimais. Taip pat įstatuose buvo atlikta nemažai redakcinio pobūdžio pakeitimų. 

LTF nariams buvo pridėta įstatų redakcija su paaiškinimais, kokie pakeitimai padaryti, atliktų pakeitimų argumentacija, visi nariai buvo kviečiami atsakingai pasižiūrėti į atliekamus pakeitimus ir teikti savo pasiūlymus ir pastabas, kurie bus svarstomi Konferencijos metu. 

Visiems LTF nariams buvo išsiųsta išorės audito įmonės pateikta išvada, kad LTF 2018 m. finansinė ataskaita visais reikšmingais atžvilgiais teisingai pateikia Federacijos finansinę padėtį ir finansinės veiklos rezultatus pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą ir finansinių ataskaitų sudarymą, ir verslo apskaitos standartus. 

Su VK nutarimu ir pateiktais dokumentais galima susipažinti čia: http://www.ltf.lt/images/pdf/LTF_VK_nutarimas_93.pdf

http://www.ltf.lt/images/pdf/LTF_finansiniu_ataskaitu_audito_uz_2018_metus_isvados.pdf