Kūno kultūros ir sporto departamento direktorius Edis Urbanavičius: „Lietuvos tinklinis yra teisingame kelyje“.

Lapkričio 15 d. Kaune, kur pirmą kartą vyko oficialios tinklinio varžybos, paminėtas šios sporto šakos 85 metų gimtadienis. Lietuvos tinklinio federacija nuoširdžiai dėkoja Kauno tinklinio mylėtojams už jų iniciatyva surengtą puikią šventę.

Lapkričio 15 d. mūsų šalies tinklinio patriarchas Vytautas Jankus drauge su V.Kirkliausku, J. Palevičiumi, Z. Jankiene, J. Juškiene, S. Gargasu surengė iškilmingą vakarą, kurio metu buvo prisiminta šlovinga tinklinio istorija Lietuvoje ir pagerbti žymiausi jos kūrėjai – treneriai, teisėjai bei žaidėjai.

Šventėje apsilankė daug garbingų svečių – Lietuvos kūno kultūros ir sporto departamento generalinis direktorius Edis Urbanavičius, Kauno meras Andrius Kupčinskas, Lietuvos Respublikos Seimo narys Mečislovas Zasčiurinskas, Lietuvos tinklinio federacijos generalinis sekretorius Juozas Lapeika, LTF viceprezidentas Darius Čerka. LTF prezidentas Marius Vasiliauskas apgailestavo, negalėdamas  apsilankyti renginyje, nes tuo metu dalyvavo Rygoje vykusiame R. Europos paplūdimio tinklinio čempionato (EEVZA) nacionalinių federacijų vadovų suvažiavime.

Tinklininkus sveikinęs KKSD generalinis direktorius Edis Urbanavičius kalbėjo: „Praeitis labai graži, galima didžiuotis ir džiaugtis. Tačiau svarbi ir ateitis, man asmeniškai rūpi, kas yra šiuo metu, kaip mes einame į priekį. Manau, kad šiuo metu Lietuvos tinklinis yra teisingame kelyje ir tikiu, kad po kelerių metų turėsime ir rezultatų. Viliuosi, kad tie žmonės, kurie šiuo metu dirba federacijoje, gal ateis ir naujų,  suvienys tas tradicijas, kurios buvo, vieną iš jų šiandien švenčiame, ir, eidami išvien, pasieks tikrai svarių rezultatų“.

KKSD vadovas įteikė apdovanojimų: atminimo medalius „Už nuopelnus Lietuvos sportui“ – V. Jankui, S. Gargasui, G. Šaukliui, „Laudatio“ padėkas – M. Batutytei-Tatarūnienei, J. Palevičiui, J. Virbickienei, B. Aleknavičiūtei ir kt. 

Seimo narys M. Zasčiurinskas, buvęs puikus tinklininkas, dėkojo jį ugdžiusiems  tinklinio treneriams: G. Šaukliui,  S. Gargasui, A. Karkauskas, R. Magelinskas, P. Mozeris.  Jis perskaitė Seimo pirmininkės Loretos Graužinienės sveikinimą, kuriame ji dėkojo visiems, kurie puoselėja tinklinį, ir linkėjo, kad ši sporto šaka Lietuvoje būtų populiari ir svarbiausia -  profesionali. 

Seimo pirmininkės vardu buvo įteiktos padėkos V. Jankui, G. Šaukliui, S. Gargasui, J. Virbickienei, M. Batutytei-Tatarūnienei, J. Palevičiui, P. Mozeliui ir kt.

Jubiliejaus iškilmėse dalyvavęs Kauno meras Andrius Kupčinskas pabrėžė, kad jis tikisi, jog ne mažiau svarių pergalių bus pasiekta ir per ateinančius penkmečius, kad Kauną vėl garsins moterų ir vyrų tinklinio komandos.  

Jis tinklininkams įteikė savivaldybės apdovanojimus, taip pat buvo įteikti Lietuvos tautinio olimpinio komiteto Kauno skyriaus, Lietuvos sporto universiteto, Lietuvos studentų sporto asociacijos, Gintauto Labanausko paramos fondo ir Lietuvos tinklinio federacijos apdovanojimai.

Tuo pačiu federacija norėtų pakviesti visus į artimiausią LTF organizuojamą tinklinio renginį – Alytuje gruodžio 12-14 dienomis vyksiančius LTF Didžiosios taurės finalus.