Vytautui Jankui - 85 metai.

Šių metų sausio 29 d. Lietuvos tinklinio patriarchui, legendiniam treneriui ir tinklinio puoselėtojui Vytautui Jankui sukanka 85 metai.

V. Jankus gimė 1930 m. sausio 29 d. Jonavoje, 1952 m. baigė Lietuvos valstybinį kūno kultūros institutą. Po studijų iki pat 2007 m. dirbo LVKKI - Sporto žaidimų katedros dėstytojas 1952 m., vyr. dėstytojas 1964 m., docentas 1990 m., instituto sporto klubo pirmininkas 1957-1958 m., instituto profsąjungos pirmininkas 1962-1964 m., Neakivaizdinio skyriaus prodekanas 1981-1990 m.

1949 - 1963 m. Vytautas Jankus buvo LVKKI, Kauno „Žalgirio“, Kauno miesto rinktinės žaidėjas, 1963 m. tapo Lietuvos spartakiados čempionu. 1970 m. jam suteiktas Lietuvos trenerio vardas, 1953-1962 m. treniravo Kauno ir Lietuvos merginų ir vaikinų, moterų ir vyrų rinktines.

V. Jankaus visuomeninė sportinė veikla visą laiką buvo susieta su tinkliniu: nuo 1952 m. iki dabar jis buvo arba tebėra Lietuvos tinklinio federacijos atskirų komisijų – teisėjų, trenerių, jaunių komisijos pirmininkas ir narys, ilgametis Kauno tinklinio federacijos narys, teisėjų kolegijos pirmininkas, daugkartinis Pasaulio lietuvių žaidynių, Lietuvos jaunučių, jaunių ir jaunimo žaidynių, Lietuvos sporto mokyklų čempionatų vyr. teisėjas.

Nepailstantis Vytautas Jankus yra ir daugybės metodinių leidinių bei vadovėlių autorius ar bendraautorius. Naujausias V. Jankaus darbas – pernai Lietuvos tinklinio 85 m. gimtadienio proga drauge su V. Kirkliausku išleistas leidinys „...ir kauniečiams brangus tinklinis“.

Už aktyvią sportinę veiklą Vytautas Jankus yra apdovanotas medaliais „Už nuopelnus Lietuvos sportui“, „Už nuopelnus Olimpizmui“ 2005 m., ženklu „ Kilnus elgesys“ 2000 m., ordinu „Sporto garbės komandoras“ 2005 m.

Lietuvos tinklinio federacija šio gražaus jubiliejaus proga sveikina gerbiamą Vytautą Jankų ir linki jam stiprios sveikatos, energijos ir geros nuotaikos.