Priimtas sprendimas dėl teisėjo ir žaidėjo konflikto

Lietuvos tinklinio federacijos Vykdomasis komitetas reaguodamas į didelį atgarsį tinklinio bendruomenėje sulaukusius įvykius, informuoja apie priimtus sprendimus ir keletą tinklinio aktualijų.  

Žinia teisėjams ir žaidėjams - nesportiškas elgesys toleruojamas nebus

Lietuvos tinklinio federacija, gavusi komandos Kauno “Startas” – LSU skundą dėl pirmojo teisėjo Gintaro Vitkaus veiksmų Klaipėdoje vykusių rungtynių tarp Kauno “Startas” – LSU ir Klaipėdos “Amber Queen” metu, įpareigojo Teisėjų komisiją surinkti medžiagą ir išanalizuoti įvykusį incidentą.

Teisėjų komisijos nariai susipažinę su gautais rungtynių vaizdo įrašais ir raštiškais bei žodiniais Klaipėdos ir Kauno komandų trenerių ir vadovų, žaidėjo bei teisėjų paaiškinimais, priėjo prie išvados, kad situacijoje turi būti vertinami tiek abiejų teisėjų veiksmai, tiek žaidėjo elgesys.

Gautų vaizdo medžiagų analizė leido Teisėjų komisijai įvertinti abiejų konfliktų pusių veiksmus. Vertinant teisėjų veiksmus buvo pripažinta, kad abu rungtynių teisėjai padarė teisėjavimo klaidų, tačiau jų negalima traktuoti kaip tendencingų ir šališkų, palaikančių vieną ar kitą komandą. Kitavertus buvo pabrėžta, kad rungtynių metu pirmajam teisėjui tenka atsakomybė valdyti rungtynių eigą. Jeigu jis rungtynių metu yra provokuojamas žaidėjo, jis gali žaidėją bausti įvairiomis nuobaudomis (įspėjimais, pašalinimu, dikvalifikacija). Analizuojamu atveju situacija nebuvo tinkamai valdoma nei vieno iš teisėjų. Tačiau labiausiai komisijos narius šioje situacijoje šokiravo agresyvus komandos kapitono elgesys pirmojo teisėjo atžvilgiu žaidimo ir pertraukėlių metu: aiškus pirmojo teisėjo provokavimas ir konflikto eskalavimas. Toks žaidėjo elgesys negali būti pateisinamas ir nesiderina su kilnaus elgesio sporte (Fair Play) principais, kuriuo vadovaujasi ne tik Lietuvos tinklinio, tačiau ir viso pasaulio sporto bendruomenė.

Teisėjų komisijai įžvelgus abiejų pusių kaltę, LTF VK, atsižvelgęs į gautas LTF teisėjų kolegijos išvadas ir sprendimą, nutarė skirti sankcijas abiem konflikto pusėms:

  • suspenduoti teisėjų Gintaro Vitkaus ir Skaistuolio Šigausko teisėjavimą Lietuvos tinklinio čempionate ir Lietuvos taurės varžybose trims mėnesiams nuo 2017 m. gruodžio mėn. 7 d.;
  • skirti 200 Eur baudą VŠĮ ,,Kauno tinklinio akademijai“ už savo komandos žaidėjo nesportinį  elgesį. Noėrtume atkreipti dėmesį, kad piniginės nuobaudos už nesportinį žaidėjų elgesį varžybų metu jau yra aptartos 2017 – 2018 m. Lietuvos tinklinio čempionato nuostatuose, tačiau po susiklosčiusio incidento Klaipėdoje, LTF VK nuomone, šios nuobaudos dėl nesportiško elgesio bus taikomos visose oficialiose LTF tinklinio varžybose;
  • skirti 2 rungtynių diskvalifikaciją 2017 – 2018 m. Lietuvos vyrų  tinklinio čempionato varžybose (nuo 2018 m. sausio mėn. 1 d.) Kauno ,,Startas – LSU” komandos žaidėjui Steponui Narvydui už provokuojamą elgesį rungtynių metu ir šiurkštų elgesį rungtynių teisėjo G. Vitkų atžvilgiu pasibaigus rungtynėms.

Ne vienerius metus pagal LTF Taurės nuostatus, į Taurės varžybas teisėjai buvo skiriami pačių komandų, tačiau po paskutinių įvykių ši praktika bus keičiama - ateityje nebus palikta galimybė klubams patiems skirti teisėjus LTF organizuojamose varžybose.

Lietuvos jaunimo čempionate bus suteikta galimybė į varžybas atvykstančioms komandoms atsivežti savo teisėją

LTF gavusi SM ,,Tauras“ tinklinio trenerio K. Galdiko kreipimąsi dėl nekompetetingo teisėjavimo per Lietuvos jaunių atrankines varžybas Kaune ir atsižvelgusi į sporto mokyklų ir trenerių pastabas dėl nekompetetingo teisėjavimo per Lietuvos vaikų tinklinio čempionato varžybų etapus, įpareigojo LTF jaunių komisijos pirmininkę papildyti 2018 m. Lietuvos  jaunimo: U20 merginos, U20 vaikinai; jaunių: U18 merginos, U19 vaikinai; jaunučių U16 mergaitės, U17 berniukai; vaikų: U15 mergaitės, U15 berniukai tinklinio čempionato nuostatus, suteikiant galimybę į turą atvykstančioms komandoms atsivežti savo teisėją, pranešant šią informaciją raštu turo organizatoriams prieš 5 d.d.

Peržiūrimas aktyvių ir galinčių teisėjauti oficialiose LTF varžybose salės tinklinio teisėjų sąrašas

LTF visų oficialių varžybų metu renka informaciją apie teisėjų darbą. Peržiūrėjus surinktą varžybų informaciją (nuo 2016 m. spalio mėn. 1 d. iki 2017 m. gruodžio mėn. 3d.) apie tinklinio teisėjus, kurie yra įtraukti į dabartinį LTF teisėjų sąrašą, LTF VK įpareigojo LTF teisėjų kolegijos pirmininką A. K. Zuozą sudaryti naują LTF teisėjų sąrašą, kuris atitiktų šiuo metu galiojančius LTF teisėjų kategorijos suteikimo nuostatų reikalavimus. Taip pat sudaryti papildomą, neaktyvių teisėjų sąrašą, kuris būtų skelbiamas kartu su nauju LTF teisėjų sąrašu, LTF internetiniame puslapyje.

 Skelbiama pirmojo Lietuvos sniego tinklinio čempionato sostinė

Ruošdamasi pirmajam Lietuvos sniego tinklinio čempionatui ir siekdama sudaryti  tinkamiausias  sąlygas surengti pirmąjį sniego tinklinio čempionatą Lietuvoje, LTF apklausė tris organizacijas, kurios atitiktų techninius reikalavimus čempionato vykdymui ir galėtų tapti techniniu čempionato partneriu. Įvertinusi trijų tiekėjų pasiūlymus ir vadovaudamasi mažiausios kainos principu, čempionato techniniu partneriu buvo patvirtintas Jonavos kūno kultūros ir sporto centras. Greitu metu su juo bus sudaryta bendradarbiavimo sutartis.

Klaipėdos „Amber Queen“ vyrų tinklinio komandą leista papildyta nauju nariu

LTF pasiekė raštas iš Klaipėdos ,,Amber Queen“ vyrų tinklinio komandos, su prašymu leisti į komandą registruoti naują  žaidėją Marių Barauskį, kuris prieš tai atstovavo Kelmės ,,Etovį“. Prašyme nurodoma, kad 2017 – 2018 m. Lietuvos vyrų tinklinio čempionato ir 2017 m. Lietuvos vyrų didžiosios taurės varžybų nuostatai tam neprieštarauja ir pateikiamas Kelmės ,,Etovio“ komandos žaidėjo paleidžiamasis raštas, nurodantis, kad žaidėjas išbraukiamas iš komandos paraiškos ir gali atstovauti kitą Lietuvos vyrų tinklinio klubą nuo 2017 m. gruodžio mėn. 11 dienos.

Lietuvos tinklinio federacija, atsižvelgdama į tai, kad 2017 – 2018 m. Lietuvos tinklinio čempionato nuostatai leidžia žaidėjų perėjimą iš vieno klubo į kitą čempionato metu, o 2017 m. LTF vyrų Didžiosios Taurės nuostatuose nėra aprašyta žaidėjų registravimo ir perėjimo iš vienos komandos į kitą tvarka, ir nematydama prieštaravimų tokiam perėjimui, leido Klaipėdos ,,Amber Queen“ vyrų tinklinio komandai registruoti naują žaidėją nuo 2017 m. gruodžio mėn. 11 dienos ir leisti jam atstovauti klubą 2017 – 2018 m. Lietuvos vyrų tinklinio čempionate ir 2017 m. Lietuvos vyrų didžiosios taurės varžybose. Taip pat, Lietuvos tinklinio federacija įpareigojo LTF generalinį sekretorių ateityje papildyti Lietuvos vyrų Didžiosios taurės nuostatus, kuriuose būtų aprašyta žaidėjų registravimo ir perėjimo iš vienos komandos į kitą tvarka.

Patvirtintas Lietuvos sporto mokyklų trenerių konkurso ,,TRENERIS-2018“ rinkimų nuostatų projektas

LTF buvo patvirtinti vykstančio Lietuvos sporto mokyklų trenerių konkurso ,,TRENERIS-2018“ rinkimų nuostatus. LTF VK atkreipė dėmesį, kad ateityje Lietuvos sporto mokyklų trenerių konkurso ,,TRENERIS-2018“ rinkimų nuostatai turi būti adaptuoti pagal 2017 m. Kūno kultūros ir sporto departamento federacijų pasiektų rezultatų tarptautinėse sporto varžybose vertinimą.

Visą VK nutarimą galima rasti čia.