Neformalus VK susitikimas dėl LTF strategijos kūrimo

Paaiškėjus Lietuvos tinklinio federacijai skirtam biudžeto finansavimui ir vystomai Lietuvos sporto finansavimo politikos krypčiai, sausio 30 d. LTF VK nariai susirinko neformaliam pasitarimui, kurio metu buvo įvertinta formuojama sporto finansavimo politika ir pradėti LTF strateginio plano rengimo darbai.

Prieš pradedant rengti LTF strategijos plano projektą buvo apklausti ir LTF nariai. Pateikti LTF narių atsakymai į jiems užduotus klausimus dėl strategijos formavimo, jų išsakytos mintys ir pastebėjimai bus įvertinti ir rengiant LTF strateginio plano projektą. 

Taip pat, reikėtų paminėti, kad LTF strateginis planas yra svarbus dokumentas ne tik nustatant kryptį, kurią turės žengti LTF, atsižvelgusi į formuojamą Lietuvos sporto politiką vystydama Lietuvos tinklinį,  tačiau pagal Kūno kultūros ir sporto departamento naujus finansavimo reikalavimus, tai bus dokumentas, kurį privalės turėti kiekviena federacija, pretenduojanti gauti biudžeto lėšų savo sporto šakos finansavimui. 

Planuojama, kad šio strateginio plano projektas bus pristatytas ir svarstomas kartu su biudžeto tvirtinimu būsimos ataskaitinės konferencijos metu, kuri preliminariai planuojama balandžio mėnesio pradžioje.

Kadangi sporto finansavimo tema buvo viena aktualiausių ir jautriausių temų pastaruoju laikotarpiu ir niuansai, apie kuriuos plačiai kalbėjo sporto bendruomenė daro tiesioginę įtaką ir tinklinio sporto šakos vystymui, LTF parengė trumpą supažindinimą, kaip yra skirstomi sporto biudžeto pinigai federacijoms, kokia kryptimi juda valstybės sporto finansavimas ir kaip šiame kontekste šiai dienai atrodo Lietuvos tinklinis. Trumpą aprašymą apie sporto šakų finansavimą ir jo principus galima rasti čia.